Διδασκαλία Κιθάρας

1. Σε παιδια 3-7 ετων με τη μέθοδο Suzuki

2. Σε  ολα τα  επίπεδα ( προκαταρκτική-κατωτέρα-μέση-ανωτέρα-πτυχίο-δίπλωμα) 

 

Teaching Guitar and Music Theory

1. In children 3 – 7  years with the Suzuki method

2. All levels (preliminary to Diploma classes)