Το μυστικό της επιτυχίας της μεθόδου σύμφωνα και με τον dr. Suzuki είναι η πίστη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ήταν η έμπνευση για τη μέθοδο αυτή. Όλη η διδασκαλία στηρίζεται στον τρόπο που μαθαίνουμε τη μητρική μας γλώσσα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Γερμανία, ο dr. Suzuki παρατήρησε πόσο εύκολα τα μικρά παιδιά μαθαίνουν να μιλάνε άνετα τη γλώσσα τους, ενώ για εκείνον ήταν τρομερά δύσκολο. 
Μελετώντας ο dr. Suzuki τη μάθηση της μητρικής γλώσσας κατέληξε σε 3 βήματα που γίνονταν σε όλες τις περιπτώσεις: 
1) η ακρόαση 
2) η πολύ συχνή επανάληψη 
3) η αντιμετώπιση από το δάσκαλο. 
Αποφάσισε ότι αυτά θα ήταν τα βήματα που θα μάθαιναν σε ένα παιδί προσχολικής ηλικίας μουσική.

      

     Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα από τους γονείς των μαθητών της μουσικής: «Θα τα καταφέρει;/Είναι έξυπνος-η;/Έχει ταλέντο;». «Ευφυείς» είναι οι άνθρωποι που παρατηρούν γεγονότα στην καθημερινότητα που οι υπόλοιποι άνθρωποι παρατηρούν αλλά θεωρούν ανούσια. Έτσι για τους περισσότερους από μας ένα παιδί που απλά μιλάει δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, όμως για τον dr. Suzuki ήταν ένα υπέροχο γεγονός. Άρχισε να μελετά πως ένα παιδί μαθαίνει να μιλάει τη μητρική του γλώσσα (3000 λέξεις στα 2 του χρόνια!). Όταν κάποιος γεννιέται έχει μέσα του τη δύναμη να μάθει και να εξελιχθεί. Έχει μια δύναμη που ζωντανεύει τις ικανότητές του. Κανένας λοιπόν δε μπορεί να κρίνει εάν είναι «φυσικό ταλέντο». Το «ταλέντο» μπορεί να οριστεί αναλόγως με το αν οι ικανότητες του ατόμου αναπτυχθούν ή καταστραφούν. Μέσα λοιπόν από αυτές τις παρατηρήσεις που έκανε ο dr. Suzuki κατέληξε στο ότι ταλέντο και ευφυΐα υπάρχουν σε κάθε έναν άνθρωπο και ότι όλοι μας μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον μέγιστο βαθμό μάθησης (εάν δεν υπάρχουν σωματικές ή πνευματικές ιδιαιτερότητες).

   Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές για τη μέθοδο Suzuki είναι ο ρόλος των γονέων. Όπως το παιδί μαθαίνει να μιλάει γιατί οι γονείς του (κατά κύριο λόγο) του μιλούν και του μαθαίνουν τη γλώσσα του, έτσι θα γίνει και με τη μουσική. Οι ίδιοι θα διδαχθούν τα ρεπερτόριο το οποίο θα μάθει ο μικρός μαθητής στη συνέχεια. Η σχέση συνεργασίας που θα υπάρχει ανάμεσα στους γονείς και στον καθηγητή θα είναι εξίσου πολύ σημαντική.

      

   Η μέθοδος Suzuki είναι  μια  πρωτοποριακή μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 χρονών), όμως μόλις πολύ πρόσφατα εμφανίστηκε στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σε άλλες χώρες τις Ευρώπης και της Αμερικής είναι γνωστή και χρησιμοποιείται εκτεταμένα εδώ και πολλά χρόνια.

Η ταχύτητα διάδοσης της στις χώρες αυτές, οφείλεται κυρίως στα αποτελέσματα που έχει  και στους στόχους που θέτει  :  

  1. να μάθουν να παίζουν  ένα μουσικό όργανο σε πολύ μικρή ηλικία.
  2. να αναπτύξουν τον χαρακτήρα τους μέσω της μουσικής παιδείας
  3. να προωθήσουν τις δεξιότητες τους

“ Θα ήθελα – αν μπορώ- να αλλάξω την έννοια της εκπαίδευσης από απλή διδασκαλία στην πραγματική έννοια του όρου, στην εκπαίδευση που περιλαμβάνει, αναδεικνύει και αναπτύσσει την ανθρώπινη δυναμική μέσα από την ηλικιακή ανάπτυξη.” (Dr. Suzuki)

Παρά το ότι η μέθοδος Suzuki στην Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, έχει αρχίσει η συστηματική διδασκαλία της για το όργανο της κιθάρας.

Μίρκα Λαμπροπούλου 
Καθηγήτρια μεθόδου Suzuki για το όργανο της κιθάρας
 www.mirkalampropoulou.com  

Τεχνική επιμέλεια σελίδας Κώστας Γρηγορέας